You are here:

Вучкове, село

Греко-католицька церква святих апостолів Петра і Павла і дзвіниця, початок ХХ століття
1794 рік

Богуміл Вавроушек, 1928. B. Vavroušek. Církevní památky na Podkarpatské Rusi. Praha, 1929, il. 104

Історичний екскурс

Переповідають також, що церкву первісно спорудили у Буковці, пізніше її подарували Нижньому Бистрому, і нарешті вона опинилася у Вучковому.

Архітектурна характеристика

Споруда мала гарні пропорції, як і всі стародавні храми, і була, вочевидь, невеликою, оскільки не мала ні відкритого ґанку, ні аркади нижніх голосниць. Вежу увінчував невисокий конічний шпиль.

Спосіб руйнування

Після того як 1914 року у Вучковому завершили спорудження мурованої церкви, дерев’яна пам’ятка поступово занепадала, і близько середини 1930-х років її розібрали

Пам’яткознавчий матеріал

Гаджеґа Василь. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Марамороші. Студії історично-архівні. Науковый зборник товариства «Просвіта» в Ужгороді за рік 1922. Ужгород, 1922, с. 220.

Інші церкви