You are here:

Верхній Бистрий, село

Греко-католицька церква святого архангела Михаїла
XVIII століття

Листівка поч. 1930-х

Історичний екскурс

Чудова барокова церква, що увінчувала високий схил над селом, була збудована, найімовірніше, наприкінці XVIII ст. У 1751 році згадується «Церква: дерев’яна, слаба, посвященна, св. Михаилу Арх., не знати от кого благословлена. Тутешними образами якось украшена».

Архітектурна характеристика

За композицією форм та художніми деталями була подібна до нині існуючих дерев’яних церков у сусідніх селах Торуні (1809) та Прислопі (1797), що наштовхує на думку про спільних авторів цих трьох барокових церков. Над бабинцем здіймалася імпозантна вежа, увінчана розвиненим бароковим завершенням. Вишуканим елементом був відкритий ґанок з вісьмома профільованими стовпчиками.

Спосіб руйнування

У 1930-х роках у селі зросла міжконфесійна напруга, церкву зайняла православна громада. У 1935 році суд постановив повернути церкву греко-католикам. У ніч з 29 на 30 червня, напередодні передачі, церкву підпалили, і вона згоріла дощенту.

Пам’яткознавчий матеріал

Гаджеґа Василь. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Марамороші. Студії історично-архівні. Науковый зборник товариства «Просвіта» в Ужгороді за рік 1922. Ужгород, 1922, с. 208.
Жертвуйме на нову церковь в Верх. Быстром. «Душпастырь», 1929, №8–9, с. 218.

Інші церкви