You are here:

Тросник (Шашвар), село

Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці й дзвіниця
1854 рік

Володимир Залозецький, 1922–1923. W. Zaloziecky. Gotische und Barocke Holzkirchen in den Karpatenländern. Wien, 1926, il. 12

Історичний екскурс

У 1751 році в селі, яке тоді називалося Шашвар, згадується дерев’яна церква Пресвятої Діви Марії, вкрита соломою. У 1775 році згадується нова дерев’яна церква, збудована 1770 року. Наступну дерев’яну церкву і дзвіницю було споруджено 1854 року

Архітектурна характеристика

Двоярусна каркасна дзвіниця мала широкий відкритий нижній ярус, розширене підсябиття під шатровим верхом.

Спосіб руйнування

Наприкінці 1924 року крайова влада визначила, що дерев’яна церква не мала мистецької цінності, була в поганому стані. Обидві споруди було розібрано

Пам’яткознавчий матеріал

Гаджеґа Василь. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в жупі Уґоча. Науковый зборник товариства «Просвіта» в Ужгороді за рік 1927. Ужгород, 1927, с. 36, 44.
ДАЗО: Ф. 28. Оп. 3. Од. зб. 447; Ф. 151. Оп. 7. Од. зб. 1207.

Інші церкви