You are here:

Смерекова, село

Греко-католицька церква св. арх. Михаїла
1770 рік

Йозеф Ржержіха. Дереворит, 1930-і. V. Sičynskyj. Dřevěné stavby v karpatské oblasti. Praha, 1940, il. ХІІ

Історичний екскурс

Згадка про церкву св. арх. Михаїла належить до 1751 року. Наступну дерев’яну церкву у Смерековій було збудовано 1770

Архітектурна характеристика

Бойківська церква з трьома верхами та бароковою вежею на західному фасаді

Спосіб руйнування

У 1949 році пожежа знищила верхню частину села разом з церквою.

Пам’яткознавчий матеріал

Гаджеґа Василь. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Ужанской жупі. Науковый зборник товариства «Просвіта» в Ужгороді за рік 1923. Ужгород, 1923, с. 162–163.
ДАЗО: Ф. 151. Оп. 2. Од. зб. 1508; Ф. 151. Оп. 13. Од. зб. 664.

Інші церкви