You are here:

КРИТЕ (Феделешівці), село

Греко-католицька церква св. Василія Великого
1771 рік

Йозеф Ржержіха. Рисунок, 1929

Історичний екскурс

Про дерев’яну церкву, збудовану 1771 року місцевими мешканцями у Феделешівцях, як тоді називалося село, згадано у документах 1778 року. Володимир Січинський позначив її на своїй мапі дерев’яних церков, опублікованій 1940 року.

Архітектурна характеристика

Надзвичайно цікаву споруду можна розглядати як спрощений варіант церкви лемківського стилю: різновисокі дахи над навою і вівтарем та вежа над бабинцем демонструють зростання форм від східного зрубу до найвищої точки вежі, галерея на стовпчиках обходить бабинець і наву.

Спосіб руйнування

Дерев’яну церкву розібрали, ймовірно, на початку 1930-х років після спорудження мурованої церкви.

Пам’яткознавчий матеріал

ДАЗО: Ф. 151. Оп. 13. Од. зб. 664.

Források a magyarországi görögkatalikus parókiák történethez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési irotai 1782–1787. Nyiregyháza, 2017, old. 206.

Інші церкви